K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

ZÁLOŽNA CREDITAS - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Olomouc 2014

Projekt řešil stavební úpravy, přístavbu a nástavbu objektu centrály záložny Creditas v Olomouci na třídě svobody, ve vnějším ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc. Jedná se o bývalou přístavbu československé banky ze 70. let, která byla přistavěna jako zázemí pro původní bankovní objekt (dnešní komerční banka). Počátkem 21. století došlo k provoznímu oddělení obou objektů, dotčený objekt sloužil pro potřeby záložny Creditas. Stávající objekt, původně řešený jako „provozně a funkčně nedílná přístavba“ k objektu dnešní Komerční banky, zcela nedostačoval současným standardům po funkční a technologické stránce. Původní architektonické řešení stavby, dle měřítek své doby jistě moderní, bylo z dnešního úhlu pohledu také překonáno. Úkolem projektu bylo vytvořit v rámci pozemku investora a objemových limitů daného místa objekt o dostatečné kapacitě kancelářských prostor se současným technologickým standardem a vyřešení potřeby parkovacích stání.
Řešení objektu záložny Creditas usiluje o novodobou interpretaci veřejné budovy na městské třídy v historickém, respektive klasicizujícím prostředí. Stavba zůstává svým výrazem moderní novou prosklenou budovou, má však při fasádě do třídy svobody přestavenu klasicizující interpretaci portiku vysokého řádu. Portikus reaguje na výškovou hladinu říms okolních budov, materiálově je řešen jako plný v hladké omítkové struktuře. v rámci zástavby proluky do křižovatky ulic Tylova - Dánská je nově formováno měkké oblé nároží s výraznými pásovými okny, dnes již etablovaného funkcionalistického výrazu. Hmotovou kompozici stavby doplňují kubusy výtahové šachty a vertikálního zakladačového parkovacího systému. Objekt je šestipodlažní s ustoupeným podlažím, v přízemí zahrnuje dvojpodlažní bankoví halu, zbytek provozní náplně je tvořen administrativními prostory.

 

Údaje o tvůrčím a stavebním týmu

Investor:

BONUM REALITY s.r.o.


Tvůrčí tým:

Generální projektant stavby: Studio PRAK s.r.o.


Spolupráce na projektu:

Konstrukční projekt: Ing. František Balcárek


Generální dodavatel stavby:

METROSTAV a.s.


Významní subdodavatelé projektu:

Fasády: JANEČEK building society s.r.o.


BAUMIT FASÁDA ROKU 2015 - NOMINACE

Na návrhu stavby se autorsky podíleli ing. arch. Pavel Pospíšil, ing. arch. Alice Michálková, ing. Robert Binar a ing. Marek Brejcha.

Projekt na mapě